Friday, December 31, 2010

เครื่องกรองน้ำบาดาล

หลายแหล่งในประเทศไทยยังคงใช้น้ำบาดาล หรือน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีความกระด้างสูง และอาจมีค่าสารละลายเกินมาตรฐานน้ำดื่ม น้ำกระด้างจะมีหินปูนเจือปนทำให้รสชาติไม่น่าดื่ม และอาจสะสมเป็นบ่อเกิดของโรคนิ่วอีกด้วย

น้ำบาดาลอาจปนเปื้อนด้วยสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะจากเกษตรกรรมเช่น ยากำจัดวัชพืช และอุตสาหกรรมต่างๆที่ซึมลงสู่ดิน บางแหล่งยังมีธาตุเหล็กปนเปื้อนอยู่มากจนทำให้น้ำออกเป็นสีเหลืองอ่อนถึงส้ม อีกทั้งตะกอน และเศษสนิมล้วนแล้วแต่เป็นอีกปัจจัยทซึ่งเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำบาดาลย่อม ต้องการผู้เชี่ยวชาญและระบบกรอง ที่แตกต่างกันไป

ปัญหาน้ำ ลองปรึกษา อควาเคมี ซิคะ โทร.025611540, 025611676

รูปทรงไม่สวยเลย ชอบเครื่องกรองน้ำแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมากกว่า

ความจริงแล้วการกรองน้ำไม่ได้ต่างกันเลย ที่สำคัญบอดี้แบบกล่องจะแพงกว่าครื่งต่อครึ่งเลยทีเดียว แถมบางรุ่นขั้นตอนการกรองน้อยกว่ารุ่นตัวกระบอกด้วย ดังนั้น จึงลืมไม่ได้เลยว่า ยิ่งขั้นตอนการกรองน้ำเยอะเท่าไหร่ น้ำที่ผ่านการกรองออกมาก็จะสะอาดมากขึ้นเท่านั้น จึงอย่าไปนึกถึงเรื่องรูปร่างรูปทรงของเครื่องกรองน้ำเลย ให้นึกถึงเรื่องการผลิตน้ำดีกว่าคับ ว่าได้น้ำออกมาที่สะอาดหรือป่าว เพราะน้ำที่สะอาดจะเป็นผลดีต่อเรา แต่ถ้าน้ำมีสารปนเปื้อนก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย

UV Filter

เครื่องกรองน้ำแบบยูวี เป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV ซึ่งการกรองแบบยูวีนั้น มีการพัฒนามาจากเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กและเครื่องกรองระบบ RO โดยการเพิ่มตัวยูวีเข้าไป เมื่อเลือกใช้เครื่องกรองน้ำได้ตรงกับความต้องการ และบำรุงรักษาได้ถูกต้องตามคู่มือ  ของเครื่องกรองน้ำแล้ว คุณก็จะสามารถนำน้ำที่ผ่านจากกระบวนการกรองนั้น ไปบริโภคได้ทันที

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย นั่นก็คือ เชื้อโรค เนื่องจากการนำน้ำประปามาเก็บไว้ในถังพักน้ำก่อนปั้มเข้าสู่บ้าน ซึ่งน้ำที่ขังในถังข้ามคืนจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคมากมาย โดยเฉพาะบ้านเก่าที่ไม่เคยล้างถังพักน้ำ ทำให้น้ำในถังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่อาจหลุดเข้ามาตามฤดูกลาล เครื่องกรองน้ำบาดาลที่เหมาะสำหรับน้ำบาดาลในประเทศไทยจึงต้องสามารถกำจัดตะกอน สนิมเหล็ก สารเคมีตกค้างความกระด้าง และแร่ธาตุที่เกินมาตรฐานน้ำดื่ม

Wednesday, February 3, 2010

การเลือกระบบผลิตน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Selection water filtration or water purification system)

การเลือกระบบผลิตน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการลงทุน คุณภาพของน้ำ และปริมาณของน้ำที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ระบบตรงตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเลือกระบบ
- คุณภาพน้ำที่ต้องการใช้ / เป็นตัวกำหนดระบบผลิตน้ำที่เหมาะสม
- ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ /
- คุณภาพและแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ / เป็นตัวเลือกอุปกรณ์ผลิตน้ำ เพื่อประกอบเป็นระบบผลิตน้ำที่เหมาะสม เช่น การตกตะกอน การกรอง การกำจัดความกระด้าง เป็นต้น
- พื้นที่ที่จะใช้ในการติดตั้งระบบผลิตน้ำ / ซึ่งจะใช้ในการเลือกจำนวนอุปกรณ์ผลิตน้ำที่เหมาะสม
- จุดที่ใช้น้ำและคุณภาพที่ต้องใช้ในแต่ละจุด รวมทั้งปริมาณน้ำที่ใช้ / จะเป็นข้อมูลในการเลือกระบบผลิตน้ำแยกจากกันให้เหมาะสม เช่น ในโรงงานที่มีการใช้น้ำอ่อนและการใช้น้ำบริสุทธิ์ จะต้องเลือกติดตั้ง Water softener ณ จุดที่ใช้น้ำอ่อน และติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์อีกจุดหนึ่ง เพื่อลดขนาดของระบบและป้องกันการผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงหรือต่ำกว่าที่ต้องการ
- ความรู้และความสามารถของผู้ใช้งานระบบของโรงงาน / จะมีส่วนประกอบในการเลือกระบบว่าควรจะเป็นแบบใดจึงเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้ใช้งานระบบ