Friday, December 31, 2010

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย นั่นก็คือ เชื้อโรค เนื่องจากการนำน้ำประปามาเก็บไว้ในถังพักน้ำก่อนปั้มเข้าสู่บ้าน ซึ่งน้ำที่ขังในถังข้ามคืนจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคมากมาย โดยเฉพาะบ้านเก่าที่ไม่เคยล้างถังพักน้ำ ทำให้น้ำในถังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่อาจหลุดเข้ามาตามฤดูกลาล เครื่องกรองน้ำบาดาลที่เหมาะสำหรับน้ำบาดาลในประเทศไทยจึงต้องสามารถกำจัดตะกอน สนิมเหล็ก สารเคมีตกค้างความกระด้าง และแร่ธาตุที่เกินมาตรฐานน้ำดื่ม